Västra Torp, Anrås. På spaning efter en försvunnen bro.

Förr gick en gångbro över Anråse å, precis vid gränsen mellan Västra Torp och Norra Anrås. På andra sidan ån ligger Södra Anrås. Där hade varit en övergång så länge någon kunde minnas redan vid laga skiftet år 1831. Byamännen i Norra Anrås hade gått över Södra Anrås marker när de gick till kyrkan. Byamännen i Södra Anrås hade klagat och ville att de från norr skulle sluta gå där. Eftersom de av ”urminnes hävd” haft en kyrkostig där så hade de rätt att även fortsättningsvis gå där bestämdes av lantmätaren. Men de fick bara gå på en stig av en alns bredd, alltså fick de gå på rad och inte två och två bredvid varann, och de fick bara nyttja EN stig, inte gå flera olika vägar. På kartan som ligger sist ser man att bron är markerad över ån.

Nu var vi ute för att leta efter stigen och var bron har varit. Birgitta visste precis och guidade mig. Nästa gång ska vi titta hur stigen gick på andra sidan ån.