Hänt sen sist.

Teaterbesök 17/1 – 20

Herr Punttila och hans dräng Matti. Annorlunda!

Jag lade till några fler bilder, från Centralstationen samma kväll.